ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

အရည်အသွေး၊ စိတ်ချရမှု နှင့် ကာကွယ်မှု

  
FDA Myanmar Website is officially launched at 10:26 AM September 18, 2015.

A Guideline on Drug Registration Application (February, 2018)

Click here to download the guidline on Drug Registration Application (February, 2018)

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်အတည်ပြုစာရင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ် အတွက်ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင် အတည်ပြုစာရင်းအား ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုဒ် ရယူပါ။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ရရှိထားသော ပြည်ပနိုင်ငံထုတ် ဆေးဝါးများစာရင်း။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ရရှိထားသော ပြည်ပနိုင်ငံထုတ် ဆေးဝါးများစာရင်း အား ဒေါင်းလုဒ် ရယူနိုင်ပါပြီ။

Download

 

 

မှတ်ပုံတင် ငြင်းပယ်ခံရသော ဆေးဝါးများစာရင်း ၂၀၁၇

မှတ်ပုံတင် ငြင်းပယ်ခံရသော ဆေးဝါးများစာရင်း ကို ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ရရှိထားသော ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ပြုထားသည့် ဆေးဝါးများစာရင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ရရှိထားသော  ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ပြုထားသည့် ဆေးဝါးများစာရင်းအား  ဤ နေရာ တွင် ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ။