ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

အရည်အသွေး၊ စိတ်ချရမှု နှင့် ကာကွယ်မှု

  
FDA Myanmar Website is officially launched at 10:26 AM September 18, 2015.

မှတ်ပုံတင် ငြင်းပယ်ခံရသော ဆေးဝါးများစာရင်း ၂၀၁၇

မှတ်ပုံတင် ငြင်းပယ်ခံရသော ဆေးဝါးများစာရင်း ကို ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ရရှိထားသော ပြည်ပနိုင်ငံထုတ် ဆေးဝါးများစာရင်း။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ရရှိထားသော ပြည်ပနိုင်ငံထုတ် ဆေးဝါးများစာရင်း အား ဒေါင်းလုဒ် ရယူနိုင်ပါပြီ။

Download

 

 

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင် အတည်ပြုစာရင်း

၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွက်ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင် အတည်ပြုစာရင်းအား ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုဒ် ရယူပါ။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ရရှိထားသော ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ပြုထားသည့် ဆေးဝါးများစာရင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ရရှိထားသော  ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ပြုထားသည့် ဆေးဝါးများစာရင်းအား  ဤ နေရာ တွင် ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ။ 

၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ မေလ အတွင်း အများပြည်သူသိရှိစေရန် ကြေညာခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော ဆေးဝါးများစာရင်း။

၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ မေလ အတွင်း အများပြည်သူသိရှိစေရန် ကြေညာခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော ဆေးဝါးများစာရင်း ကို ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ။