ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

အရည်အသွေး၊ စိတ်ချရမှု နှင့် ကာကွယ်မှု

  
FDA Myanmar Website is officially launched at 10:26 AM September 18, 2015.

အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်

ညွှန်ကြားစာ ၁/ ၉၈

အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်

            ဗဟိုအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီ ၀၄၊၉၈ ကြိမ်မြောက် အစည်း အဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရည်ညွှန်း၍ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ အနည်းဆုံးလိုအပ် ချက်ကို အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်လိုက်သည်။

၁။        ကုန်ကြမ်းနှင့်ကုန်ချောဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်

            ၁- ၁     ကုန်ကြမ်း

                        (က)     လတ်ဆတ်၍နှစ်ချို့မဟုတ်သော ကုန်ကြမ်းဖြစ်ရမည်။

                        (ခ)       စံချိန်စံညွှန်၊ သတ်မှတ်ထားရမည်။

(ဂ)       သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ သိမ်းဆည်းရာတွင်လည်းကောင်း၊  အသုံး ပြုသော သေတ္တာ၊ ဗူး၊ အိတ်၊ တောင်းစသည့် သယ်ဆောင်ပစ္စည်းသည် ကုန်ကြမ်းအား ပျက်စီးစေခြင်း၊ သို့မဟုတ် အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေခြင်း မရှိစေရ။

၁- ၂      ကုန်ချော

                        (က)     မိမိထုတ်လုပ်သည့် အစားအသောက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ (ပါဝင်ပစ္စည်း၊ ထုတ်ပိုးပုံ၊                                                   

                               တံဆိပ်နှင့်အခြား) သတ်မှတ်ချက်ထားရှိရမည်။

                     (ခ)    ထုတ်လုပ်သည့်နေ့မှ မည်သည့်ကာလအတွင်း အကောင်းဆုံးစားသုံးနိုင်သည်

သတ်မှတ်ထားရမည်။

Read more...

ရေသန့်ထုတ်လုပ်ရန်ရေသန့်စက်ရုံ၏ အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်

ညွှန်ကြားစာ ၂/၉၈

 ရေသန့်ထုတ်လုပ်ရန်ရေသန့်စက်ရုံ၏ အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်

 

            ဗဟိုအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီ ၀၄၊ ၉၈ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရည်ညွှန်း၍ ရေသန့်စက်ရုံ၏အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်ကို အောက်ပါ အတိုင်း သတ်မှတ်လိုက်သည်။

 

၁။        ရေသန့်ထုတ်လုပ်မည့်ရေ၏လိုအပ်ချက်

 

            (က)     သောက်ရေသန့်ထုတ်လုပ်မည့်  ရေအမျိုးအစားသည်   သောက်ရေသန့်ထုတ်လုပ်ရန်

 

အတွက် သင့်လျော်သည့်ရေအမျိုးအစားဖြစ်ရမည်။ (ဥပမာအားဖြင့် မြစ်ရေ၊ ကန်ရေ၊ ချောင်းရေသော်လည်းကောင်း၊ အညစ်အကြေးရောနှောနေသောရေသော်လည်းကောင်း မဖြစ်စေရ) ရေ၏ဓာတု၊ အဏုဇီဝ နှင့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ နိုင်ငံတကာမှ လက်ခံကျင့်သုံး သောအသေးစိတ် အချက်အလက် များနှင့်ကိုက်ညီရမည်။

 

Read more...

ယိုစုံထုတ်လုပ်ရန် ယိုစုံလုပ်ငန်း၏ အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များ

 ညွှန်ကြားချက် ၃/၉၈

ယိုစုံထုတ်လုပ်ရန် ယိုစုံလုပ်ငန်း၏ အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များ

ဗဟိုအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီ ၀၄/၉၈ ကြိမ်မြောက် အစည်း အဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရည်ညွှန်း၍ ယိုစုံလုပ်ငန်း၏ အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်ကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်လိုက်သည်။

၁။        ယိုစုံလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မည့် ကုန်ကြမ်းများ၏လိုအပ်ချက်

(က)   လတ်ဆတ်သန့်ရှင်း၍ နှစ်ချို့မဟုတ်သောယိုစုံလုပ်ငန်းသုံးအစားအသောက်ကုန်ကြမ်း

များသာဖြစ်ရမည်။

(ခ)       ၄င်းတို့ကို သန့်ရှင်းစွာသိမ်းစည်းထားရနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ပျက်စီးမှု၊ မသန့်ရှင်းမှု၊ ရှိ/မရှိ လွယ်ကူစွာစစ်ဆေးနိုင်အောင် သိမ်းဆည်းရမည်။

 

Read more...