ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

အရည်အသွေး၊ စိတ်ချရမှု နှင့် ကာကွယ်မှု

  
FDA Myanmar Website is officially launched at 10:26 AM September 18, 2015.

Notified Cosmetics 2017(Jan-Jul)

Click here to download 2017 Notified Cosmetics (Jan-Jul).

2016 Notified Cosmetics

Click Here to download 2016 Notified Cosmetics.

၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သော အလှကုန်ပစ္စည်းများ

၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သော အလှကုန်ပစ္စည်းများ Download ရယူပါ။

Notified Cosmetics 2015

Click Here to download 2015 Notified Cosmetics.

၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သော အလှကုန်ပစ္စည်းများ

၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သော အလှကုန်ပစ္စည်းများ Download ရယူပါ။