ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

အရည်အသွေး၊ စိတ်ချရမှု နှင့် ကာကွယ်မှု

  
FDA Myanmar Website is officially launched at 10:26 AM September 18, 2015.

၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း သတင်းစာကြေညာချက်ပါ ငရုတ်သီးမှုန့်များ၊ မဆလာမှုန့်များစာရင်း

အရည်အသွေးအာမခံချက်မရှိသောငရုတ်သီးမှုန့်များ၊ မဆလာမှုန့်များနှင့်ပတ်သက်၍
အများပြည်သူသိရှိရန် အသိပေးကြေညာချက်
    ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာနသည် အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းသောအစားအသောက်များကို အများပြည်သူတို့စားသုံးနိုင်ရန်စဥ်ဆက်မပြတ် စိစစ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
    စျေးကွက်များတွင် ရောင်းချလျက်ရှိသော ငရုတ်သီးမှုန့်၊ မဆလာမှုန့်များကို နမူနာကောက်ယူ စစ်ဆေးရာ အောက်ဖော်ပြပါ အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့် ထုတ်လုပ်သော ငရုတ်သီးမှုန့်၊ မဆလာမှုန့်များသည် အစားအသောက် နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းထောက်ခံချက်ရရှိ ထားခြင်းမရှိပါ၍ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုနှင့် အရည်အသွေးအာမခံချက်မရှိပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
    ဈေးကွက်ရှိ ငရုတ်သီးမှုန့်အမျိုးမျိုးအား ဈေးကွက်ထောက်လှမ်းစောင့်ကြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။


၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း သတင်းစာကြေညာချက်ပါ ငရုတ်သီးမှုန့်များ၊ မဆလာမှုန့်များစာရင်း

စဥ်

အစားအသောက်အမည်

အမှတ်တံဆိပ်

လုပ်ငန်းလိပ်စာ

၁။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ပစ်တိုင်းထောင်

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။

၂။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ရွှေကျောက်ဆည်/SKS

၀၉-၄၀၀၀၀၂၄၂၅ အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ၊

၃။

ငရုတ်သီးမှုန့်

စပယ်ဦး

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ၊

၄။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ရွှေ

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ၊

၅။

ငရုတ်သီးမှုန့်

မြဝတီ

အမှတ်(၂)ဈေးသစ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။၀၅၇-၂၂၁၉၂

စက်ရုံအမှတ်(၂၇)၊ ရွှေမြို့တော်(၅)လမ်း၊ မော်လမြိုင်စက်မှုဇုန်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။

၆။

ငရုတ်သီးမှုန့်

စိန်

အမှတ်(၇၃)၊ ဈေးသစ်ဈေး၊ မော်လမြိုင် မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။

၇။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ကောင်းကောင်း

ဆိုင်အမှတ်(၁၁၁)၊ အမှတ်(၂)ဈေးသစ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။

၀၉-၂၅၅၇၂၂၄၉၃၊ ၀၉-၇၉၆၀၉၃၄၃၀၊

၀၉-၇၈၆၆၆၂၆၈၀

၈။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ကရဝိတ်

ဆိုင်အမှတ်(၃၈-အေ)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဖက်တန်း၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။

၀၅၇-၂၃၁၀၅၊ ၀၅၇- ၂၂၂၈၆, ၀၉-၅၀၁၇၄၁၁, ၀၅၇-၂၅၃၉၃၊ ၀၅၇-၂၆၇၄၄

၉။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ရွှေမြင့်မိုရ်

ဆိုင်အမှတ်(၂၊ ၃၊ ၁၅၈)၊ (၈၆)လမ်း၊ ၂၈ x ၂၉ လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။ ၀၉-၉၁၀၀၄၃၈၆၊ ၀၉-၉၁၀၀၄၃၈၅

၁၀။

ငရုတ်သီးမှုန့်

နန်းတော်

၀၉-၅၁၄၈၅၄၉၊ ၀၁-၇၂၁၃၂၂ အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ၊

၁၁။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ကောင်းမွှေး

အောင်သာဓု အဆင့်မြင့်စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်း၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉-၂၅၃၉၃၇၀၁၂~၄

၁၂။

ငရုတ်သီးမှုန့်

နန်းဆန်သူ

သိမ်ကြီးဈေး(ဒီ)ရုံ၊ မြေအောက်ထပ်၊ ညောင်ပင်လေးဈေး၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၉-၅၀၁၂၂၃၁

၁၃။

ငရုတ်သီးမှုန့်

လူရိုင်းခေါင်း

အမှတ်(၃၃)၊ အာဇာနည်လမ်း၊ ကရပ်ပြင်ရပ်၊ ထားဝယ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။

၀၅၉-၂၁၆၃၅

၁၄။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ဒေါ်ဖြူ

ဈေးရုံ(၃၉)၊ ဆိုင်အမှတ်(၁၀၇)၊ ငါးခြောက်တန်း၊ ဈေးကြီးအတွင်း၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။

အမှတ်(၁၄၂၉)၊ ပေ(၆၀)လမ်း၊ ပါရမီ(၁)ရပ်၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီီး။

၀၉-၄၉၃၄၁၁၉၁

၁၅။

ငရုတ်သီးမှုန့်

မီးမီးလေး

အမှတ်(၁၀၃)၊ စံကားဝါလမ်း၊ ကန်ခေါင်းရပ်၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။

၀၉-၄၁၀၀၅၁၃၂၊ ၀၉-၂၅၃၂၂၆၄၁၁

၁၆။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ရွှေပြည်အောင်

အမှတ်(၃၇၃)၊ (၇)လမ်း၊ နောက်လယ်ရပ်၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။

၀၉-၄၂၅၂၇၅၁၆၉၊ ၀၉-၄၉၅၇၀၉၃၁

၁၇။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ကြူမွှေး

၀၉-၄၉၃၀၄၉၉၅၊ ၀၉-၅၁၁၈၆၀၈၊

၀၉-၄၂၁၀၅၆၃၁၁၊ ၀၉-၇၃၀၄၀၃၈၄ အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ၊

၁၈။

ငရုတ်သီးမှုန့်

အောင်ရဲထက်

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။

၁၉။

ငရုတ်သီးမှုန့်

မကျင်မြ-မမြင့်ကြည်

ရုံအမှတ်(၆)၊ ဆိုင်အမှတ်(၉-၁၀)၊ မြသလ္လာ ဈေး၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

၀၉- ၂၅၆၄၇၆၇၂၆, ၀၉- ၄၀၀၄၆၆၈၇၆

၂၀။

ငရုတ်သီးမှုန့်

အောင်ကြည်သိန်း/Aung Kyi Thein

ဖြန့်ချီရေး- ဆိုင်(၇)၊ ရုံ(၁၅)၊ ချင်းတွင်းရတနာ ဈေး၊ မုံရွာမြို့။

ပင်ရင်း- ကိုသန်းအေး + မမြကြည်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မာဃလမ်း၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၇၁-၂၀၄၈၁,

၀၉- ၂၁၃၁၁၀၂

၂၁။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ကြည်ကြည်ခိုင်

ညောင်တပင်လမ်း၊ ဘုရားကြီးရပ်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၇၁-၂၃၀၆၁

၂၂။

ငရုတ်သီးမှုန့်

နှင်းပုလဲ

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။

၂၃။

ငရုတ်သီးမှုန့်

သူရိယ

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။

၂၄။

ငရုတ်သီးမှုန့်

အိုကေဝမ်း

အိမ်အမှတ်(၇၁)၊ ရှမ်းစုလမ်း၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာ တောင်ဘက်၊ ပျဉ်းမနားမြို့၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇- ၂၂၄၁၆, ၀၉-၄၂၀၇၇၅၇၇,

၀၉-၉၇၂၅၇၃၉၆၉

၂၅။

ငရုတ်သီးမှုန့်

မနွယ်

မနွယ် ကုန်မျိုးစုံနှင့် ငရုတ်အရောင်တင် စစ်စစ်၊ နနွင်းမှုန့် ရောင်းဝယ်ရေး၊ ဆိုင်အမှတ်(၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀-၂၂)၊ (ဒီ)ရုံ-ခ၊ ပျဉ်းမနားဈေး၊ နေပြည်တော်။

၀၉-၄၉၂၁၁၀၂၉, ၀၉-၉၈၂၂၀၆၅၅

၂၆။

ငရုတ်သီးမှုန့်

လှလှဝင်း

ဆိုင်အမှတ်(၈)၊ ၁၁ (၂၄၁)၊ အမှတ်(၁) မြို့မဈေး၊ ပျဉ်းမနားမြို့၊ နေပြည်တော်။

၀၉-၄၂၀၇၀၉၀၄၄, ၀၉-၄၃၁၆၀၂၇၂

၂၇။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ရွှေသရဖူ

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။

၂၈။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ရဲသီဟ

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။

၂၉။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ဝင်းမိုး

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။

၃၀။

ငရုတ်သီးမှုန့်

လူထု

အမှတ်(၂၂၆)၊ မြေအောက်ထပ်၊ (ဒီ)ရုံ၊ သိမ်ကြီးဈေး၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၉-၅၁၅၇၅၃၇, ၀၁-၂၄၀၆၀၀,

၀၁-၂၄၀၃၅၅(လိုင်းခွဲ-၄၆၄၇)

၃၁။

ငရုတ်သီးမှုန့်

နေကိုးလုံး

၀၈၂-၂၂၉၃၀, ၀၈၂-၂၃၈၀၆(လိုင်းခွဲ- ၃၀၈), ၀၉-၅၂၆၂၅၁၄

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။

၃၂။

ငရုတ်သီးမှုန့်

စိန်ဟင်္သာ

ဆိုင်အမှတ်(၁၊ ၂၊ ၇၈)၊ (စီ)ရုံ၊ အင်းစိန်ဈေး၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဆိုင်အမှတ်(၅/၂၉-၃၃-၃၇)၊ မြရတနာဈေး၊ သမိုင်း၊ ရန်ကုန်မြို့။

၃၃။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ခိုင်တိုးကျော်

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။

၃၄။

ငရုတ်သီးမှုန့်

မေ့အကြိုက်

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။

၃၅။

ငရုတ်သီးမှုန့်

စန္ဒာ

အမှတ်(၆၇၊ ၆၈၊ ၆၉)၊ ဈေးချို(၃)၊ ပုဇွန်တောင်ဈေး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

၃၆။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ရွှေပိုးအိမ်

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။

၃၇။

ငရုတ်သီးမှုန့်

မြင်းပျံ

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။

၃၈။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ကောင်းအရသာ

ပင်ရင်း(၁)- အမှတ်(F)၊ ကံ့ကော်လမ်းမကြီး၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၁-၆၀၃၂၃၂, ၀၁- ၆၀၃၁၃၁

ပင်ရင်း(၂)- ဘေလီတံတားထိပ်၊ ပါရမီလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၉- ၉၉၇၄၁၂၅, ၀၁- ၅၆၉၁၁၇

စက်ရုံ- အမှတ်(၇၅၆)၊ ဧရာဝတီလမ်းမကြီး၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၉-၅၁၆၇၆၄၁, ၀၉-၅၁၄၆၃၂၃,

၀၁-၅၉၅၃၂၁

၃၉။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ကောင်း

၀၁- ၃၉၇၀၉၄, ၀၉- ၅၀၅၃၉၃၂, ၀၉ -

၅၀၀၄၁၉၇ ။               အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။

၄၀။

ငရုတ်သီးမှုန့်

စိန်ခြင်္သေ့

မအမာတင်နှင့်ညီမများ၊ ဆိုင်(၁၁/၁၂/၁၃)၊ ရုံ(၉)၊ သီရိရတနာဈေး၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး။

၀၉-၄၇၀၅၁၈၂၀, ၀၉-၂၀၂၉၁၂၇

၄၁။

 

ငရုတ်သီးမှုန့်

နန်းဦးကျော်

ကိုဦး + မလှဝင်း၊ သီရိရတနာဈေး၊ ရုံ(၁၀)၊ ဆိုင်အမှတ်(၁၂)၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

၀၉-၄၇၀၅၁၃၄၃, ၀၉-၉၇၂၈၂၁၃၇၇

၄၂။

ငရုတ်သီးမှုန့်

မာဃ

မယဉ်ယဉ်အေး၊ မယဉ်ယဉ်ကြည်နှင့်ညီမများ၊ ရုံ(၁၂)၊ ဆိုင်အမှတ်(၆)၊ မြသလ္လာဈေး၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

၄၃။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ယုဇန

မြသလ္လာဈေး၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး။

၀၉-၄၂၈၁၆၃၄၄၆, ၀၉-၂၅၂၁၀၁၃၅၈

၄၄။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ညွန့်

ဆိုင်အမှတ်(၈၄)၊ အမှတ်(၂)ဈေး၊ မော်လမြိုင် မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။

၀၅၇-၂၁၂၅၂, ၀၅၇-၂၅၂၈၄

၄၅။

ငရုတ်သီးမှုန့်

နန်းတွင်းသူ

အမှတ်(၆၅၆)၊ နွယ်သာကီ(၁)လမ်း၊ (က)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ပွဲရုံ- (စီ/၆၇)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၉- ၅၁၉၇၄၅၁, ၀၉-၇၃၁၇၆၇၄၂

ရုံ(ဌ/၅၅-၅၇)၊ ရတနာသိင်္ဂီဈေး၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၉-၂၆၄၂၃၉၂၉၀, ၀၉-၇၃၀၉၀၈၉၇

၄၆။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ဒေါ်ခင်ချစ်

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။

၄၇။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ရွှေငရုတ်မင်း

ဆေးရုံကြီးအရှေ့ဘက်လမ်း၊ ဒေါနခြံရပ်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

၀၇၁- ၂၄၁၁၂, ၀၉-၄၇၀၅၄၂၁၆,

၀၉-၆၄၅၀၁၁၂

၄၈။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ခိုင်ခိုင်

အမှတ်(၂၀-၂၁)၊ ရုံ(၇)၊ မြသလ္လာဈေး၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

၀၉- ၂၁၃၂၈၄၅

၄၉။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ယိုးဒယား

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။

၅၀။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ရတနာ

အမှတ်(၂၅)၊ ပန်းကြိုကုန်းလမ်း၊ အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။

၀၉-၇၈၄၃၄၉၄၁၀

၅၁။

ငရုတ်သီးမှုန့်

မူမူဆွေ

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။

၅၂။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ဖိန်ဖိန်

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။

၅၃။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ရွှေရဒီ/Shwe Yadi

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။

၅၄။

ငရုတ်သီးမှုန့်

ကောင်း

ဖြန့်ချီရေးဆိုင်၊ (၁၀၅၊ ၁၂၉၊ ၁၃၀)၊ ဈေးသစ် ဈေး၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်။

၀၅၇-၂၃၂၀၀

၅၅။

ငရုတ်သီးမှုန့်

မြေလတ်သား

အမှတ်(လ/၄)၊ မြို့မဈေးတောင်ဘက်၊ လမ်းမတော်ရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)။ ၀၈၁-၂၁၂၃၇၂၅

၀၈၂-၂၀၁၀၈၇၊ ၀၈၂-၂၀၁၈၇၉၊

၀၉-၅၂၁၃၇၂၅

၅၆။

မဆလာ

ရွှေအိုး

၀၁-၅၉၀၃၂၄၊ ၀၁-၇၀၇၃၂၄၊ ၀၅၉-၂၁၃၂၄

အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လိပ်စာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။