ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

အရည်အသွေး၊ စိတ်ချရမှု နှင့် ကာကွယ်မှု

  
FDA Myanmar Website is officially launched at 10:26 AM September 18, 2015.

စံမညီဆေးဝါးဖြစ်၍ တင်သွင်းခွင့် ခေတ္တပိတ်သိမ်းခံရသည့်ဆေးဝါးများစာရင်း

စံမညီဆေး၀ါးဖြစ်၍ တင်သွင်းခွင့်​‌

ခေတ္တပိတ်သိမ်းခံရသည့်ဆေးဝါးများစာရင်း

 

စဥ်

‌ဆေးအမည်

ထုတ်လုပ်သူ/နိုင်ငံ

 

1

Moxitam 500 Capsule
(Amoxicillin Trihydrate BP equivalent to Amoxicillin 500mg)
1703AA5305

AMN Life Science Pvt.Ltd, India 

 

2

Crotico Injection
(Hydrocortisone Sodium Succinate for Injection USP 100mg)
1903AA7330

Kwality Pharmaceuticals (P) Ltd, India

 
       

မှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက်ခံရသော ဆေး၀ါးများစာရင်း

စဥ်

‌ဆေးအမည်

ထုတ်လုပ်သူ/နိုင်ငံ

ဆေး၀ါးမှတ်ပုံတင် အမှတ်

1

Pencid Suspension
[Amoxicillin 250mg (present as amoxicillin trihydrate USP), Clavulanic Acid 62.5mg, (present as Clavulanate Potassium USP]/ 5ml of reconstituted suspension

Global Pharma Healthcare Pvt. Ltd, India

1112A8203

2

Amowin-5 Tablet
(Amlodipine Besilate USP eq to Amlodipine 5mg) /uncoated tablet

Belco Pharma, India

R1505A8044

3

Paciclox Capsule                     (Cloxacillin Sodium as Cloxacillin 250 mg)                                      

Korea Pharma Co., Ltd, Korea (Contract Manufacturer)

R1601A4409

4

Glosim-20 Tablet
(Simvastatin USP 20mg)/film coated tablet

Global Pharma Healthcare Pvt. Ltd, India

R1608A8851

5

Moxin - S Dry Syrup
(Amoxicillin Trihydrate BP eq to Amoxicillin 125mg /5ml of the reconstituted suspension)

Global Pharma Healthcare Pvt. Ltd, India

R1608A8814

6

Kanflalin 500 Capsule
(Ampicillin Trihydrate eq. to Ampicillin 250mg, Cloxacillin Sodium eq. to Cloxacillin 250mg)

NorthChina Pharmaceutical Co., Ltd, China

1603AA3308